Bakom filmen ”Man kan inte blunda med öronen” står Med öra för orkester, ett projekt som drivs av Sveriges Orkesterförbund. Syftet med projektet är att lyfta frågor och öka kunskapen kring hörselskador. Genom workshops och föreläsningar arbetar vi för att förhindra att fler råkar ut för hörselskada i samband med musikutövande. Drabbade musiker erbjuds hjälp med att hantera och förbättra sin situation. Vi ger också tips och råd kring produkter, regler och åtgärder.

Manus och regi: Maria Blom, AMMOT (Artister och musiker mot tinnitus)

Produktion: Cinelandia AB

Filmen finansieras av Allmänna arvsfonden. Arvsfonden fördelar stöd till organisationer som driver ideell verksamhet och som arbetar för barn, ungdomar och personer med funktionsnedsättning.

Länkar

orkester.nu

Sveriges Orkesterförbund, äger och driver Med öra för orkester som står bakom filmen. SOF arbetar bland annat med frågor som rekrytering av musiker, skatteregler, statliga utredningar, samarbete med ungdoms- och andra kulturorganisationer, arrangörsstöd och notutveckling. Som medlem (orkester eller enskild) får man tillgång till en rad förmåner som t.ex. rabatterad instrumentförsäkring.

orkesteröra.nu

Sveriges Orkesterförbunds projekt Med öra för orkester, med fokus på hörseln. Med öra för orkester hjälper personer med hörselproblem, sprider förebyggande kunskap och delar tips om hörselrelaterade produkter. Föreläsningar erbjuds över hela landet.

arvsfonden.se

Fördelar stöd till organisationer som driver ideell verksamhet och som arbetar för barn, ungdomar och personer med funktionsnedsättning. BAM! finansieras av Arvsfonden.

earguardian.se

Information om en unik och kostnadsfri app för ljudmätning. Utvecklad av Med öra för orkester.

ammot.nu

Föreningen Artister och musiker mot tinnitus.